Polymeer besparing SCM Ontwikkeling

Na het artikel in de H2O en aansluitend de AquaNederland vakbeurs waar wij onze Streaming Current Analyser (SCM) hebben getoond is de interesse vanuit de markt overweldigend. De mogelijke besparingen op de dosering van PE trekt veel interesse en is voor veel gebruikers nog een open vraagstuk. Zo zijn er momenteel al concrete aanvragen vanuit de aardappel verwerkende industrie, brouwerijen en meerdere waterschappen.

Om de slibindikking/ontwatering zo optimaal mogelijk te krijgen is het wenselijk om zoveel als mogelijke parameters continu te meten. Zo is het noodzakelijk om naast de SCM ook meer parameters te meten en deze met elkaar te correleren. Door het toepassen van het Qsenz SCM systeem wordt de gehele slibontwatering in beeld gebracht en kan de PE dosering worden geoptimaliseerd.

Qsenz heeft een compleet meetsysteem waarbij alle parameters worden gemeten. Al deze meetdata wordt real-time in een software programma geanalyseerd. Aan de hand van een specifiek algoritme zal er een optimale PE dosering advies/regeling worden bepaald.Terug naar nieuwsoverzicht