Producten

s::can spectro::lyser

High Performance Online Waterkwaliteitsmeting

De s::can spectro::lyser is een in-situ spectrofotometer en kan in een continu proces de organische parameters en de zwevende deeltjes meten in oppervlakte water, grondwater, drinkwater of afvalwater.

De meting van verschillende stoffen vindt plaats op basis van lichtabsorptie. Veel moleculen absorberen energie op een bepaalde golflengte. Door op meerder golflengtes te meten kan de spectro::lyser veel van deze moleculen meten. Zo kan de spectro::lyser in principe alle stoffen meten die licht absorberen in het UV- en zichtbare spectrum zolang ze niet worden verstoord door andere parameters. De spectro::lyser meet absorptie in het UV en zichtbare spectrum (220nm – 720nm) en kan uit het verkregen absorptie spectrum diverse parameters berekenen zoals: BOD, COD, BTX, TOC, TSS, DOC, UV254, Nitraat, Nitriet, troebelheid, Ozon en meer…


Nieuwe spectro::lyser V3!


Hoe werkt de sensor?

Als lichtbron wordt een Xenon lamp gebruikt. Het uitgestuurde lichtsignaal wordt afwisselend door het medium en door een "clean room" in de sensor gestuurd, waarna beide lichtbundels geprojecteerd worden op een diode-array van 256 dioden. Softwarematig worden beide signalen van elkaar afgetrokken. Het signaal dat overblijft komt overeen met de hoeveelheid licht die geabsorbeerd is door het medium.

Een bijbehorend algoritme zal in het zichtbare gedeelte het drogestofgehalte berekenen. Deze waarde verhoudt zich naar het UV spectrum als een e-curve. Door deze curve te bepalen, kunnen we automatisch het UV spectrum compenseren voor droge stof. Uit het gecompenseerde spectrum kunnen de concentraties van verschillende stoffen worden berekend. De meetbereiken voor de diverse parameters zijn afhankelijk van de applicatie en de lengte van het meetpad. Om die reden is de sensor voorzien van een “global calibration” waardoor de sensor na plaatsing in het medium direct gebruikt kan worden. Voor een correcte meting, gerelateerd naar het laboratorium, dient de sensor eenmalig lokaal te worden gekalibreerd. Van de meeste standaard organische componenten, zoals COD en TOC is bekend waar ze in het spectrum absorberen en is uit praktijk testen gebleken dat de spectro::lyser deze zeer nauwkeurig kan bepalen. Van een groot aantal bekende stoffen is wel bekend dat deze absorberen in licht, maar zijn nog niet in de praktijk getoetst. Uiteraard staan wij open om nieuwe stoffen/applicaties te


Reiniging

Voor het reinigen van de meetvensters wordt meestal gebruikgemaakt van perslucht. De sensor is voorzien van een persluchtaansluiting en één of twee kleine openingen nabij de meetvensters. Door de mechanische werking van water en lucht wordt een optimale reiniging verkregen. De frequentie van reinigen is instelbaar. Dit systeem heeft zichzelf bewezen door hoge efficiëntie en betrouwbaarheid, zelfs in onbehandeld afvalwater. Hierdoor is het gewoonlijke schoonmaken van het optische glas niet noodzakelijk, wat de onderhoudskosten duidelijk vermindert. Tijdens een praktijktest uitgevoerd in een afvalwaterstroom van een kaasfabriek, bleek na een testperiode van 2 maanden de sensor volledig dicht te zitten met kalk, maar was het meetpad ( lengte meetpad 0,5 mm) brandschoon.
Ook andere reinigingsopties zijn beschikbaar zoals borstelreiniging voor schone (drinkwater) of automatische zuur/loog reining voor extreme applicaties, zie smart cleaner.


Stand-alone te gebruiken of met de High-end con::cube V3 controller

De spectro::lyser V3 is zeer veelzijdig. Je kan eenvoudig via Bluettooth of WLAN met uw mobiele apparaat verbinding maken. Configureer de spectro::lyser V3 via de gebruiksvriendelijke webinterface Io::Tool en visualiseer alle data. Voor nog meer mogelijkheden bij het aansluiten / koppelen van andere sensoren, SCADA of een centrale database, is de con::cube V3 controller de perfecte oplossing.

Industriële controllers s::can con::cube en con::lyte controller. De con::cube is een industriële controller die is voorzien van de benodigde analyse software. Het door de sensor opgenomen absorptie spectrum wordt in de controller opgeslagen en kan op een later tijdstip gebruikt worden voor analyse. Projectie op een beeldscherm vind plaats als meetwaarden, tijdseries en spectrum. Op de con::cube en con::lyte kunnen meerdere sensoren worden aangesloten. Uitsturing van de data kan door optionele analoge- en/of digitale signalen (4-20mA, Modbus TCP/RTU, Profibus etc.) Draadloze communicatie is mogelijk via WiFi of 3G data verbinding (VPN/Remote Control).


Betrouwbaarheid

De spectro::lyser heeft zich al in vele applicaties bewezen als betrouwbare online in-situ spectrofotometer. Of dit nou drinkwater, oppervlakte water, grondwater of afvalwater is. Met lokale kalibraties zijn hoge correlaties te behalen met het laboratorium. Dit in combinatie met een automatische reiniging en de automatische compensatie van het medium, zorgt de spectro::lyser ervoor dat het ook een continue betrouwbare meting blijft.


Voordelen ten opzichte van sensoren andere leveranciers:

 1. Eenmalige en makkelijk uit te voeren kalibratie op de specifieke parameter.
 2. s::can is pionier in online spectrofotometer sensoren en heeft reeds 19 jaar ervaring.
 3. er wordt op meerder golflengten gemeten.
 4. er automatisch en actueel wordt gecompenseerd voor bijvoorbeeld: TSS, COD, TOC etc aangezien deze op de specifieke golflengten worden gemeten. Ter vergelijking veel andere sensoren meten op twee golflengten en middels een factor wordt gecompenseerd voor bijvoorbeeld droge stof , COD, TOC etc.|
 5. de sensor aan de buitenkant geen bewegende delen bevat waardoor mechanische storingen niet voorkomen.
 6. We diverse reinigingsopties hebben die zelfs extreme vervuiling tegen kan gaan.
Zie voor technische specificaties de pdf datasheet hieronder

PDF

Fabrikant

Zoektermen: COD sensor, COD analyser, COD meting, COD water, COD bepaling, BOD sensor, BOD analyser, BOD meting, BOD water, BOD bepaling
TOC sensor, TOC analyser, TOC meting, TOC water, TOC bepaling, DOC sensor, DOC analyser, DOC meting, DOC water, DOC bepaling
Toepassing
 • BOD
 • COD
 • DOC
 • Droge stof
 • Kleur
 • Nitraat
 • Nitriet
 • Ozon
 • TOC
 • Troebelheid
 • UV254