Afname chloorgas beveiligingsysteem

Akzo Nobel Finland heeft op 15 december 2016 het door haar bestelde chloorgas beveiligingssysteem bij ons afgenomen.

Akzo Nobel moet voor haar milieuvergunning continu de chloorgas emissie bewaken. Om continu de chloorgas emissie te meten heeft Akzo Nobel Qsenz benaderd om een meetsysteem te ontwikkelen. Akzo Nobel heeft al goede ervaringen met door Qsenz ontwikkelde meetsystemen op ander locaties en is voor deze opdracht weer bij ons terug gekomen. De uitdaging in de applicatie zat in de het agressieve chloorgas met een zeer lage concentratie, hoog dauwpunt en de relatief lage temperatuur van het gas. Daarnaast was de afstand tussen monsternamepunt en meetsysteem vrij groot. Daarbij moest ook rekening worden gehouden met de extreme kou in de winterperiode. Het gas mag gedurende de verblijftijd in de monstername leiding niet gaan condenseren. Door toepassing van verwarmde leidingen en slimme oplossingen wordt dit voorkomen.

Door in de analysekast twee sensoren te plaatsen die continu meten voldoet het systeem aan het gewenste SIL niveau. Daarnaast is het mogelijk om beide sensoren continu met elkaar te vergelijken en worden afwijkingen in de sensor, maar ook in de chloorgasconcentratie snel herkend en gevalideerd.

Het meetsysteem is half december bij ons in de werkplaats, samen met de heer W. Weiss van Akzo Nobel uitgebreid getest en afgenomen. Na installatie op locatie in Oulu Finland staat het systeem nu naar volle tevredenheid te meten.

Terug naar nieuwsoverzicht