Succesvolle resultaten coagulatie sensor

In samenwerking met VAM watertech (VAM) uit Borsele hebben wij de eerste testen uitgevoerd met onze streaming current analyser. Een analyser die door middel van het meten van een potentiaal de dosering van coagulant en flocculant kan bewaken en sturen.

Doel van de test was om ervaring op te doen met deze analyser en meer inzicht te krijgen in de meetresultaten, maar ook de invloed van vervuiling op de meting. Als start van de test is er een testprogramma opgesteld. Hierbij zijn in het lab van VAM, verschillende waterstromen, doseringen en typen polymeer (PE) gemeten. Deze eerste resultaten waren bevredigend genoeg om een praktijk test te gaan uitvoeren bij een eindklant. Aangezien VAM veelal actief is in de aardappel verwerkingsindustrie werden praktijktesten uitgevoerd bij Lamb Weston Meijer in Bergen op Zoom en Nedato in Oud Beijerland.

Bij Lamb Weston Meijer in Bergen op Zoom worden aardappels gewassen. Het waswater wordt eerst ontdaan van grove delen en zand. Vervolgens wordt het water ontdaan van de lichtere vervuiling middels een lamellen separator. In de lamellen separator wordt een kationisch polymeer gedoseerd om de voornamelijk colloïdale deeltjes uit te latenvlokken. Het bezonken slib wordt afgelaten en tijdelijk gebufferd in een slibtank. Als er voldoende slib in de tank is opgeslagen, wordt dit verpompt naar een bandpers. Net voor de bandpers wordt hetzelfde polymeer gedoseerd om grotere uitpersbare vlokken te vormen. Tijdens de test is het eerste vrije lekwater door de SCM gepompt. De gemeten lading was zeer goed reproduceerbaar en er zou in deze situatie goed op gestuurd kunnen worden. Ondanks vervuiling in het water bleef de sensor de verwachte waarden doorgeven.

Bij Nedato in Oud Beijerland worden aardappels gewassen. Dit waswater wordt ontdaan van grove delen, waarna het water naar de lamellen separator wordt gepompt. Om de zwevende delen te laten bezinken, wordt er een coagulant en anionisch polymeer gedoseerd. Het bezonken slib wordt verzameld in een slibtank. Vanuit deze slibtank wordt het water naar de bandpers verpompt. In de leiding wordt hetzelfde anionische polymeer gedoseerd. Tijdens de test waren de verschillen in de schuifspanning per doseringsslag en de vorming van vlokken goed zichtbaar.

Zeer goede resultaten voor de eerste veldtesten. Momenteel zijn er al concrete plannen voor verdere veldtesten waarvan wij u op de hoogte houden.
Terug naar nieuwsoverzicht