Waterkwaliteitsysteem Mali

Qsenz heeft begin april een order gekregen voor het leveren van 5 meetsystemen om de diverse waterstromen in een mobile zuivering voor de Nederlandse defensie in Mali te bewaken. De zuivering wordt geleverd door The MasterMind Company. Een bedrijf gespecialiseerd in het leveren van totaaloplossing op water en logistiek gebied voor defensie.

Op dit moment is de Nederlandsche defensie actief in een vredesmissie in Mali. Hiervoor is naast het vliegveld van Gao een complete compound ingericht met een ziekenhuis, barakken, onderhoudswerkplaatsen en een eigen waterzuivering. Voor de wateraanvoer zijn 3 waterputten geslagen die momenteel 48 m3 water per dag leveren. In een land als Mali wordt er gerekend met een dag verbruik van 100 liter per persoon. Op dit moment verblijven ongeveer 400 soldaten in Mali dus is er net voldoende capaciteit, mits het rendement 100% is. Helaas is dit niet het geval, hier komt nog bij dat op korte termijn extra soldaten uit andere landen bij komen. Een reden voor de Nederlandse defensie om de bestaande zuivering te gaan optimaliseren. Hiervoor heeft The MasterMind Company een nieuw concept ontwikkeld en uiteindelijk de order gekregen. The MasterMind Company gebruikt het bron water om hier drinkbaar- en drinkwater van te maken. Drinkbaarwater is was en spoelwater. Dit water wordt opgevangen en in de afvalwaterzuivering opnieuw gezuiverd tot drinkbaarwater uiteindelijk kan er tot 98% van het water hergebruikt worden waardoor is er uiteindelijk maar zo’n 28 m3 vers water nodig is voor 800 mensen. Na meerdere malen hergebruik van het water zal een deel van dit water worden afgevoerd als oppervlaktewater waar het gebruikt zal worden voor het bevloeien van een boomgaard. In dit concept wordt afvalwater hergebruikt voor spoel- en waswater. Een uniek concept wat nog niet vaak wordt toegepast. Vooral het hergebruik van afvalwater is voor velen not done. Daarom is het van belang dat er per zuiveringstap continu bekend is wat de kwaliteit is. Om dit in beeld te brengen heeft The MasterMind Company ons benaderd. Met diverse sensoren en analysers bewaken wij continu op 5 punten de waterkwaliteit in de gehele zuivering. De te meten parameters zijn de meest voorkomende parameters zoals ook in de drinkwaternorm beschreven staan. Zoals ammonium, fosfaat, nitraat, COD, BOD, Chloor, etc. Bij afwijking van deze parameters of de aanwezigheid van coliforme bacteriën zal er direct een alarm gegenereerd worden waardoor het productieproces zal worden gestopt. Om toch continu drink(baar)water te kunnen leveren wordt gezuiverd water opgeslagen in speciaal gekoelde buffertanks. Gelijktijdig wordt er automatisch een watermonster genomen om in een lokaal laboratorium de reden van de afwijking te kunnen analyseren.

De uiteindelijke levering van drinkwater zal conform de Nederlandse drinkwater wet geleverd worden. Hiervoor is Het Water Laboratorium benaderd om eens per 6 weken de watermonsters in het laboratorium in Haarlem te analyseren. Om er zeker van te zijn dat de zuivering goed blijft werken zal er continu een werknemer van The MasterMind Company op de locatie aanwezig zijn. Deze mensen zijn in de afgelopen weken door ons uitgebreid getraind. Onze uitdaging was om de systemen binnen de gewenste 5 weken vanaf engineering tot aflevering gereed te maken, dit is ons uiteraard gelukt. Dit alles hebben wij in eigen huis laten ontwerpen en assembleren. De systemen zijn reeds op transport naar Mali en zullen de komende weken worden geïnstalleerd op locatie. Ondanks dat het gehele systeem nog niet operationeel is, is de interesse vanuit defensie, zowel nationaal als internationaal al enorm. Wij verwachten dan ook zeker spin-off uit dit project te kunnen genereren.


Terug naar nieuwsoverzicht